H. Willibrordus - St. Willebrord

Mortuarium Sint Willebrord

Onze geliefde overledenen zijn voor ons belangrijk om alles wat ze ons gegeven hebben en verdienen ons respect. Mortuarium Sint Willebrord is door het gebouw zelf, de inrichting ervan en de mooie schilderingen een respectvolle omgeving waarin onze overledenen opgebaard kunnen worden en waarin wij persoonlijk afscheid kunnen nemen.

Het karakter van het mortuarium is profaan. U kunt hier uw dierbare ook laten opbaren en afscheid nemen zonder dat er een kerkelijke plechtigheid volgt.

Aula

Er is een kleine aula in het Mortuarium, waar op respectvolle wijze voor een wat kleiner gezelschap tot maximaal 40 personen afscheid kan worden genomen van een dierbare overledene. U kunt dit afscheid geheel naar eigen inzicht vorm geven, maar een kerkelijke plechtigheid in de aula voorgegaan door een pastor van onze Parochie is mogelijk.

Rouwkamers

Het Mortuarium beschikt over een viertal intieme rouwkamers om de overledenen op te baren. In het Mortuarium hebben de nabestaanden van een dierbare overledene de mogelijkheid om dag en nacht - 24 uur - naar eigen behoefte afscheid te nemen. Er wordt gebruik gemaakt van bed- en kistkoelingen.

De rouwkamers zijn niet genummerd, maar voorzien van een themanaam: HOOP, TROOST, LIEFDE en KRACHT, begrippen die terugkomen in de pictogrammen waarmee de kamers aangeduid worden. Verder zijn de themanamen aan- en ingevuld met de vier jaargetijden en zo hebben de rouwkamers hun definitieve vertaling gekregen.

 

HOOP en HERFST

Het jaargetijde herfst herbergt de oogstmaand oktober en op het tafereel zien we het vroegere boerenleven op het platteland. Tevens is dit een vertaling van het harde werken wat de dorpscultuur eigen is. De molen linksboven staat voor vooruitgang, keerpunten in het leven en voedzaamheid. De fazant staat symbool voor vruchtbaarheid waaraan de oogst zijn slagen te danken heeft. De duif met de tak laat het verhaal van hoop op nieuw leven zien. In de achtergrond de veen-afgravingen waaruit Sint Willebrord is ontstaan. De grote boom rechts plant zijn wortels op een bruine rechthoek.

 

TROOST en WINTER

Winter, niet in somberheid en kou, maar als overgang naar een nieuw tijdperk, naar nieuwe bloei en oogst. Op het bankje twee mensen die elkaar troost bieden. Een arm om je heen. Ze mogen ingevuld worden als elke naaste die nog onder ons, of reeds gestorven is. Hanen scharrelen rond het gebouw en zij staan voor vruchtbaarheid en richting, bijvoorbeeld als windwijzer op de kerktorens. Mussen staan voor trouw, waardigheid en eigenwaarde van de Willebrorder. En de eend voor bescherming, energie en het doorzien van emoties. De trekvogels verbeelden het komen en gaan in ons leven. Bloemen brengen troost.

Op de voorgrond chrysanten, die gedenken en waken over de zielen in het hiernamaals. Het bokje geeft voormalig Kapelaan de Bok een plek van troost in de gemeenschap. De grote boom rechts heeft praktisch alle blad laten vallen en zet zijn wortels vast op een sneeuwwitte driehoek.

 

LIEFDE en LENTE

Liefde en lente is een prachtige combinatie. Twee zwanenhalzen smelten hun interesse voor elkaar tot een liefdevol hart. Zwanen staan symbool voor liefde, kracht, waarheid en schoonheid en voor het gevoeliger worden voor emoties. Een witte zwaan staat ook voor schoonheid, onschuld en oprechtheid.

Het ijsvogeltje op zoek naar voedsel, staat voor liefde en voorspoed. Paddenstoelen zijn gelukssymbolen en staan voor een lang leven. De grote boom links krijgt nieuwe lentebladeren en omwortelt zich om een vers groene vierkante vorm.

 

KRACHT en ZOMER

Kracht wordt uitgebeeld door hamerslagen van de hoefsmeden op een aambeeld, wat tekenend is voor de noeste arbeid waar de dorpelingen om bekend staan. Centraal in de compositie brandt de kracht van vuur welke hard metaal tot smelten brengt.

Veel bloeiende bloemen en vooral de kracht van zonnebloemen. Deze bloem draait altijd met de zon mee en staat voor geluk en bewondering. Krachtig moet ze zijn om zich met haar lange stengels in weer en wind staande te houden. Ook hier vogels. Rechts een zwaluw, die uit de volle gewassen zijn voedsel haalt. Dit rondom het spreekwoord: ‘Eén zwaluw, maakt nog geen zomer’, wat hier betekent, dat er een nieuw begin is, maar nog een lange weg te gaan. Een vlinder als de vertolker van nieuw leven en nieuwe ontwikkelingen. Hier is de grote boom links overvol van loof en omwortelt hij zich om een geelkoperen ronde vorm gelijk de zon.

 

De muurschilderingen in het Mortuarium zijn vervaardigd door Frank en Karin Roks.

Parochieberichten

WEER VIEREN IN ONZE KERKEN

Vanaf 1 juli 2020

Eerste Heilige Communie definitief uitgesteld

door corona

Moederdagviering 10 mei 2020

terug te bekijken op de volgende link:

Programma liturgie Regio Rucphen en Regio Zundert

Periode april t/m juni 2020

 Pagina 1 van 7  >  >>

Overleden

Karel Verheijen

13 mei 2020

Pater Jan Munsters

31 maart 2020

Priscilla Verbraak

21 maart 2020