H. Willibrordus - St. Willebrord

Tarieven parochiële begraafplaats

Begraven - tarief voor een periode van 20 jaar
- kosten grafmaken 569,00
- grafrecht 490,00
- bijdrage onderhoud begraafplaats 466,00
- bijdrage grafruimen 200,00
  1.725,00
Kindgraf (tot 12 jaar) - tarief voor een periode van 20 jaar
- kosten grafmaken 226,00
- grafrecht 490,00
- bijdrage onderhoud begraafplaats 466,00
  1.182,00
Verlenging grafrecht - tarief voor een periode van 5 jaar
- grafrecht 122,00
- bijdrage onderhoud begraafplaats 114,00
  236,00
Verlenging grafrecht - tarief voor een periode van 10 jaar
- grafrecht 245,00
- bijdrage onderhoud begraafplaats 228,00
  473,00
Bijbegraven - tarief voor een periode van 20 jaar
- kosten bijbegraving 452,00
Urnenmuur - tarief voor een periode van 20 jaar
- plaatsen van urn of asbus inclusief gedenkplaat 612,00
- grafrecht 490,00
- bijdrage onderhoud begraafplaats 466,00
  1.568,00
Urnenmuur - tarief voor een periode van 20 jaar
- plaatsen van urn of asbus exclusief gedenkplaat 306,00
- grafrecht 490,00
- bijdrage onderhoud begraafplaats 466,00
  1.262,00
Bijplaatsing urn of asbus in urnenmuur, -graf of -kelder
- bijplaatsing tweede urn in zelfde nis / kelder 141,00
 
- bijplaatsing urn in / op graf 70,00
Verlenging grafrecht urnenmuur - tarief voor een periode van 10 jaar
- grafrecht 245,00
- bijdrage onderhoud begraafplaats 228,00
  473,00
Uitstrooiing as op de begraafplaats
- uitstrooiing van één urn of asbus 200,00

De plaats van uitstrooiing wordt vastgesteld in overleg met de beheerder.
Aan de plaats van de uitstrooiing van de as kunnen door de nabestaanden
geen rechten worden ontleend.

Opgraven of ruimen
- kosten grafruimen 200,00
- verwijderen of opgraven urn of asbus 75,00

Tussentijdse prijswijzigingen en typefouten voorbehouden.

Alle tarieven worden jaarlijks geïndexeerd conform de diocesane richtlijnen van het Bisdom van Breda

Parochieberichten

Donderdag viering

in onze Mariakapel.

Ophalen doopschelpen

van de dopelingen van 2018.

Presentatieviering EH Communie 2019

13 april 2019

Aan de ouders en leerlingen uit groep 8

Beste ouders,

 Pagina 1 van 4  >  >>

Overleden

Jo Bulkmans-Aerts

15 maart 2019

Johnny Damen

13 maart 2019

Bet Heeren-Muijs

28 december 2018