H. Willibrordus - St. Willebrord

Tarieven parochiële begraafplaats

Begraven - tarief voor een periode van 20 jaar
  Enkelgraf   Dubbeldiep   Dubbelbreed
- grafdelven en -dichten 380,00   380,00   380,00
- bijdrage grafruimen 210,00   210,00   210,00
 Kosten begrafenis 590,00   590,00   590,00
- grafrechten 20 jaar 440,00   660,00   880,00
- bijdrage onderhoud begraafplaats 660,00   660,00   660,00  
Totale kosten 1.690,00   1.910,00   2.130,00
Verlenging grafrecht - tarief voor een periode van 10 jaar
  Enkelgraf   Dubbeldiep   Dubbelbreed
- grafrechten 10 jaar 220,00   330,00   440,00
- bijdrage onderhoud begraafplaats 330,00   330,00   330,00  
Totaal 550,00   660,00   770,00

Bij voortijde opgraving/ruiming van een graf in opdracht van de familie vindt geen restitutie plaats van reeds betaalde grafrechten en onderhoudsbijdrage.

 

Urnen - tarief voor een periode van 20 jaar
  Urnengraf   Urnenmuur
- plaatsingskosten incl. afdekplaat 210,00   210,00
- grafrechten 20 jaar 330,00   660,00
- bijdrage onderhoud begraafplaats 660,00   660,00  
Totale kosten 1.200,00   1.530,00
Verlenging grafrecht - tarief voor een periode van 10 jaar
  Urnengraf   Urnenmuur
- grafrechten 10 jaar 165,00   330,00
- bijdrage onderhoud begraafplaats 330,00   330,00  
Totaal 495,00   660,00
Uitstrooiing as op de begraafplaats
- uitstrooiing van één urn of asbus 200,00

De plaats van uitstrooiing wordt vastgesteld in overleg met de beheerder.
Aan de plaats van de uitstrooiing van de as kunnen door de nabestaanden
geen rechten worden ontleend.

Opgraven of ruimen
- verwijderen of opgraven urn of asbus 75,00

 

Tussentijdse prijswijzigingen en typefouten voorbehouden.

Alle tarieven worden jaarlijks geïndexeerd conform de diocesane richtlijnen van het Bisdom van Breda

Parochieberichten

Aswoensdag

Viering waar u een Askruisje kunt halen

Tweede Collecte

op zaterdag 29 februari 2020.

Doop

Justin Heeren

Donderdag viering

in de Mariakapel.

 Pagina 1 van 5  >  >>

Overleden

Naantje Vermunt-Muys

26 februari 2020

Christina Roks-Hagenaars

24 februari 2020

Jos Heeren
6 februari 2020