H. Willibrordus - St. Willebrord

Tarieven parochiële begraafplaats

Begraven - tarief voor een periode van 20 jaar
  Enkelgraf   Dubbeldiep
- kosten grafmaken 380,00   380,00
- bijdrage grafruimen 210,00   210,00
- grafrechten 20 jaar 460,00   690,00
- bijdrage onderhoud begraafplaats 660,00   660,00  
Totaal 1.710,00   1.940,00

 

Begraven kindgraf - tarief voor een periode van 20 jaar
- kosten grafmaken 227,00
- grafrechten 20 jaar 460,00
- bijdrage onderhoud begraafplaats 660,00  
Totaal 1347,00

 

Begraven grafkelder - tarief voor een periode van 20 jaar
- kosten grafkelder maken 969,00
- bijdrage grafruimen 210,00
- grafrechten 20 jaar 460,00
- bijdrage onderhoud begraafplaats 660,00  
Totaal 2290,00

De levering van de grafkelder geschiedt - na overleg van de beheerder van de begraafplaats met de recht-hebbende(n) - door een externe leverancier.

 

Urnen - tarief voor een periode van 20 jaar
  Urnengraf   Urnenmuur
- plaatsingskosten incl. dekplaat* 210,00   210,00
- grafrechten 20 jaar 330,00   660,00
- bijdrage onderhoud begraafplaats 660,00   660,00  
Totale kosten 1.200,00   1.530,00

 

Bijplaatsing in urnenmuur of in urnengraf/-kelder - tarief voor een periode van 20 jaar
- bijplaatsing in bestaande nis/kelder* 142,00
- grafrechten 20 jaar** 460,00
- bijdrage onderhoud begraafplaats** 660,00  
Totale kosten 1.200,00

 

Bijplaatsing in graf - tarief voor een periode van 20 jaar
- bijplaatsing in bestaand graf* 71,00
- grafrechten 20 jaar** 460,00
- bijdrage onderhoud begraafplaats** 660,00  
Totale kosten 1.200,00

 

Nieuwe dekplaat voor urnenkelder of urnennis
- nieuwe dekplaat* 131,00

* Graveren van de dekplaat is in opdracht en voor rekening van de rechthebbende(n).
** Termijn grafrecht wordt vastgesteld op 20 jaar (vanaf moment van bijplaatsing).
Er vindt eventueel een verrekening plaats van grafrecht en bijdrage onderhoud van de originele plaatsing, rekening houdende met deze vastgestelde termijn.

 

Uitstrooiing as op de begraafplaats
- uitstrooiing van één urn of asbus 205,00

De plaats van uitstrooiing wordt vastgesteld in overleg met de beheerder.
Aan de plaats van de uitstrooiing van de as kunnen door de nabestaanden geen rechten worden ontleend.

 

Opgraven of ruimen
- verwijderen grafmonument 205,00
- verwijderen of opgraven urn of asbus 77,00
- opgraven stoffelijke resten* 205,00

* Voor het opgraven van menselijk resten is altijd en in alle gevallen de toestemming nodig van de burgemeester van de gemeente Rucphen.
Deze toestemming zal enkel worden verleend als ook duidelijk is wat er met het stoffelijk overschot gebeurt.
Opgraving geschiedt immers met het oogmerk deze resten elders te begraven of te laten cremeren.

 

Verlenging grafrecht
Tarief voor een periode van:   1 jaar     5 jaar     10 jaar
- grafrechten 23,00   115,00   220,00
- bijdrage onderhoud begraafplaats 36,00   170,00   330,00
Totaal 59,00   285,00   550,00

Aansluitend aan de eerste periode van 20 jaar of een verlenging van deze.
Dit tarief geldt voor een graf, een urnennis en een urnenkelder.

Bij voortijdige opgraving/ruiming van een graf in opdracht van de familie vindt geen restitutie plaats van reeds betaalde grafrechten en onderhoudsbijdrage.

 

Tussentijdse prijswijzigingen en typefouten voorbehouden.

Alle tarieven worden jaarlijks geïndexeerd conform de diocesane richtlijnen van het Bisdom van Breda

Parochieberichten

WEER VIEREN IN ONZE KERKEN

Vanaf 1 juli 2020

Eerste Heilige Communie definitief uitgesteld

door corona

Moederdagviering 10 mei 2020

terug te bekijken op de volgende link:

Programma liturgie Regio Rucphen en Regio Zundert

Periode april t/m juni 2020

 Pagina 1 van 7  >  >>

Overleden

Karel Verheijen

13 mei 2020

Pater Jan Munsters

31 maart 2020

Priscilla Verbraak

21 maart 2020