H. Willibrordus - St. Willebrord

Tarieven parochiële begraafplaats

Begraven - tarief voor een periode van 20 jaar
- kosten grafmaken 544,00
- grafrecht 468,00
- bijdrage onderhoud begraafplaats 445,00
- plaatsingsrecht en verwijderingsbijdrage grafteken 108,00
  1.565,00
Kindgraf - tarief voor een periode van 20 jaar
- kosten grafmaken 217,00
- grafrecht 468,00
- bijdrage onderhoud begraafplaats 445,00
- plaatsingsrecht en verwijderingsbijdrage grafteken 108,00
  1.238,00
Plaatsen grafkelder
- extra kosten grafmaken 314,00

De levering van de grafkelder geschiedt - in overleg met de beheerder
van de begraafplaats - door de rechthebbende(n).

Verlenging grafrecht - tarief voor een periode van 5 jaar
- grafrecht 117,00
- bijdrage onderhoud begraafplaats 107,00
  226,00
Verlenging grafrecht - tarief voor een periode van 10 jaar
- grafrecht 234,00
- bijdrage onderhoud begraafplaats 218,00
  452,00
Bijbegraven - tarief voor een periode van 20 jaar
- kosten bijbegraving 434,00
- grafrecht 468,00
- bijdrage onderhoud begraafplaats 445,00
  1.347,00

Termijn grafrecht wordt verlengd tot 20 jaar, rekening houdend met
de wettelijke termijnen, waarbij verrekening plaatsvindt van het grafrecht
en de bijdrage onderhoud begraafplaats.

Urnenmuur - tarief voor een periode van 20 jaar
- plaatsing in urnennis 586,00
- grafrecht 468,00
- bijdrage onderhoud begraafplaats 445,00
- plaatsingsrecht en verwijderingsbijdrage dekplaat 54,00
  1.533,00

De dekplaat is (eenmalig) bij de kosten inbegrepen,
het graveren geschiedt in opdracht en voor rekening van rechthebbenden.

Urnenveld - tarief voor een periode van 20 jaar
- kosten urnengraf 586,00
- grafrecht 468,00
- bijdrage onderhoud begraafplaats 445,00
- plaatsingsrecht en verwijderingsbijdrage dekplaat 54,00
  1.533,00

De dekplaat is (eenmalig) bij de kosten inbegrepen,
het graveren geschiedt in opdracht en voor rekening van rechthebbenden.

Bijplaatsing urn of asbus in urnenmuur, -graf of -kelder
- bijplaatsing tweede urn in zelfde nis / kelder 134,00
- grafrecht 468,00
- bijdrage onderhoud begraafplaats 445,00
  1.047,00

Termijn grafrecht wordt verlengd tot 20 jaar, rekening houdend met
de wettelijke termijnen, waarbij verrekening plaatsvindt van het grafrecht
en de bijdrage onderhoud begraafplaats.
Graveren van de dekplaat in opdracht en voor rekening van rechthebbenden.

Bijplaatsing urn of asbus in graf
- bijplaatsing urn in graf 67,00
- grafrecht 468,00
- bijdrage onderhoud begraafplaats 445,00
  980,00

Termijn grafrecht wordt verlengd tot 20 jaar, rekening houdende met
de wettelijke termijnen, waarbij verrekening plaatsvindt van het grafrecht
en de bijdrage onderhoud begraafplaats.
Graveren van de dekplaat in opdracht en voor rekening van rechthebbenden.

Nieuwe dekplaat urnennis of urnenkelder
- levering nieuwe dekplaat 126,00

Graveren van de dekplaat in opdracht en voor rekening van rechthebbenden.

Uitstrooiing as op de begraafplaats
- uitstrooiing van één urn of asbus 199,00

De plaats van uitstrooiing wordt vastgesteld in overleg met de beheerder.
Aan de plaats van de uitstrooiing van de as kunnen door de nabestaanden
geen rechten worden ontleend.

Opgraven of ruimen
- verwijderen grafteken 108,00
- opgraven stoffelijk overschot 108,00
- verwijderen of opgraven urn of asbus 54,00

Voor het opgraven van een stoffelijk overschot is altijd en in alle gevallen
de toestemming nodig van de burgemeester van de gemeente Rucphen.
Deze toestemming wordt uitsluitend verleend als er een concrete intentie
tot herbegraven of cremeren is.

Tussentijdse prijswijzigingen en typefouten voorbehouden.

Alle tarieven worden jaarlijks geïndexeerd conform de diocesane richtlijnen van het Bisdom van Breda

Parochieberichten

Donderdag viering

in onze Mariakapel.

Aan de ouders en leerlingen uit groep 8

Beste ouders,

Data

E.H. Communie 2019

Datum

Vormsel 2019

 Pagina 1 van 5  >  >>

Overleden

Bet Heeren-Muijs

28 december 2018

Rini Konings

19 december 2018

Kaatje Gijzen-de Bruijn

26 augustus 2018