H. Willibrordus - St. Willebrord

Parochieberichten

Oproep aan alle inwoners van gemeente Rucphen

Omdat de diensten in alle kerken momenteel niet doorgaan willen we toch graag verbonden blijven.

U kunt daar aan meedoen door op de tijd van de normale viering een rozenkrans te bidden.
Zo zijn we thuis met elkaar verbonden in gebed.

Zaterdag: Sprundel 17:00, Schijf en St. Willebrord 19:00
Zondag: Zegge 9:00 en Rucphen 10:30

Mocht u niet weten hoe dat moet, hebben we een gebed van de Nederlandse bisschoppen speciaal voor deze corona-tijd.

God, toevlucht in onze nood,
kracht in onze vertwijfeling en angst,
vertroosting in ziekte en lijden.

Wees ons, uw volk, nabij en genadig
nu wij allen de gevolgen ondervinden
van het uitgebroken corona-virus.

Wees een Beschermer voor hen
die dit virus hebben opgelopen,
Wij bidden voor hen om hoop en genezing.

Wij bidden voor hen die aan de gevolgen van dit virus
zijn overleden, dat zij bij U geborgen mogen zijn.

Wij bidden voor allen die werkzaam zijn
in de gezondheidszorg en het openbaar bestuur,
dat zij uw nabijheid en zegen mogen ervaren in hun werk
ten dienste van heel de samenleving.

Doe ons beseffen hoe groot uw liefde is voor ieder van ons
en dat Gij met ons zijt nu wij de kwetsbaarheid van ons
bestaan ervaren.

Versterk ons geloof en onze hoop
zodat wij ons altijd zonder aarzelen overgeven
aan uw vaderlijke voorzienigheid.

Door Christus onze Heer.

Amen.

Geplaatst op 19-03-20

Parochieberichten

Gewijde palmtakjes

Vanaf dinsdag 7 april 

Voorjaarsbedevaarten

Banneux geannuleerd

Vieringen

en het Coronavirus

E.H. Communie en Vormsel

gaan dit jaar niet door in verband met het Corona virus.

 Pagina 1 van 7  >  >>

Overleden

Pater Jan Munsters

31 maart 2020

Priscilla Verbraak

21 maart 2020

Naantje Vermunt-Muys

26 februari 2020