H. Willibrordus - St. Willebrord

Parochieberichten

Nieuwe aanvangstijden

weekendvieringen regio Rucphen en Zundert:

Op zaterdag 30 november en zondag 1 december aanstaande , de Eerste zondag van de Advent, gaan de parochies van de regio Rucphen en Zundert werken met nieuwe aanvangstijden voor weekendvieringen. Deze tijden zijn door het pastoraal team, in overleg met de parochiebesturen, vastgesteld. De pastores zijn de besturen van Sint Bavo, Heilige Drie-Eenheid, Sint Franciscus en Heilige Trudo erkentelijk voor het meedenken in en ondersteunen van de nieuwe regeling.
De aangepaste tijden maken het mogelijk dat de pastoor, meer dan nu, eucharistie kan vieren in de regio’s Rucphen en Zundert. Ook kunnen de vieringen met minder pastores verzorgd worden. De inzet van emeriti – gepensioneerde pastores – is minder nodig, omdat de eigen pastores efficiënter worden ingezet.
Hieronder volgen de tijden voor de weekendvieringen vanaf Advent:
Achtmaal zaterdag blijft 17.00 uur
Wernhout zaterdag blijft 19.00 uur
Klein-Zundert zondag wordt 09.30 uur
Zundert zaterdag wordt 17.30 uur
Rijsbergen zondag wordt 11.00 uur
Rucphen zondag wordt 10.30 uur
Sprundel zaterdag blijft 17.00 uur
Schijf zaterdag blijft 19.00 uur
Sint Willebrord zaterdag blijft 19.00 uur
Zegge zondag wordt 09.00 uur

Het pastoraal team

Geplaatst op 26-08-19

Parochieberichten

Nieuwe aanvangstijden

Regio's Rucphen en Zundert:

Lichtjesavond

dinsdag 12 november vanaf 18.00

Doop

Silke Moerkens

Opbrengst Groot onderhoud kerk:

€ 104.367,- tot en met eind oktober 2019!!

 Pagina 1 van 5  >  >>

Overleden

Wim Luijten

6 oktober 2019

Hans Boeren

25-09-2019

Piet Nagtzaam

23-09-2019