H. Willibrordus - St. Willebrord

Parochieberichten

het 17e misdienaars- en acolietenweekend

van 28 tot en met 30 september 2018

Graag nodigen wij alle misdienaars en acolieten van ons gehele bisdom uit voor het 17e misdienaars- en acolietenweekend. Dit zal gehouden worden van 28 tot en met 30 september 2018, net als vorig jaar, in en rondom de Basiliek van de H.H. Agatha en Barbara, Markt 57 te Oudenbosch.
Achtergrond Het misdienaarsweekend is geïnitieerd op decanaal niveau en de laatste jaren uitgebreid naar het gehele Bisdom Breda. Dit mooie initiatief is vorig jaar opgepakt door een nieuwe groep organiserende vrijwilligers. Met succes; een prachtige groep van meer dan 50 misdienaars en acolieten heeft deelgenomen.
Ons streven is deelnemers vanuit alle parochies van Bisdom Breda bij elkaar te brengen.
Centraal staat elk jaar een verhaal uit de bijbel, het Evangelie van de betreffende zondag. De activiteiten van het weekend vinden hierin hun basis. Eerdere jaren zijn er allerlei activiteiten rondom Bijbelverhalen georganiseerd van : - De ark van Noach, tot– Verhaal van Bartholomeus (Bartimeus), en afgelopen jaar het thema – (Mis) dienaar ten Top, waar we op zoek zijn gegaan naar dienstbaarheid.
Thema, doel en doelgroep Het thema van dit jaar is ‘#God roept’. Dit thema heeft verbinding met het Marcusevangelie van zondag 30 september en met de komende bisschoppensynode over jongeren, najaar 2018.
Het weekend heeft als doel om in groepsverband met elkaar het weekend door te brengen, waarbij een leuk en afwisselend, vormend programma wordt aangeboden voor zowel de oudere als de jongere misdienaars en acolieten.
Onze doelgroep ligt in de leeftijd van 8 jaar tot 21 jaar.

Geplaatst op 23-05-18

Parochieberichten

Huwelijk

Mark Smulders en Mariëlle van Steen

Viering door de week

in onze Mariakapel.

Opbrengst Groot onderhoud kerk:

Tot en met mei 2018!!

Dopen:

Maysen van Nijnatten

 Pagina 1 van 4  >  >>

Overleden

Joke Heeren-de Bruijn

3 mei 2018

Jonke Natterman

25 maart 2018

Nellie Wijnen-de Jong

19 maart 2018