H. Willibrordus - St. Willebrord

Overleden in onze parochie

Jan van Peer

21 februari 2018

Op 21 februari 2018 is op 76 jarige leeftijd overleden Johannes Maria (Jan) van Peer weduwnaar van Geertruida Johanna (Truus) Heeren. Op dinsdag 26 februari is om 10.30 uur de plechtige uitvaartdienst. Aansluitend wordt Jan begraven op de R.-K. begraafplaats bij de kerk. Dat Jan moge rusten in Gods eeuwige vrede.

Geplaatst op 26-02-18

Parochieberichten

Graven ruimen.

Grafrechten verlopen van onderstaande graven:

Viering door de week

in onze Mariakapel.

Doopschelpen

kunnen opgehaald worden

Opbrengst Groot onderhoud kerk:

Tot en met februari 2018!!

 Pagina 1 van 3  >  >>

Overleden

Rietje Tuk-de Jong

9 maart 2018

Jan van Peer

21 februari 2018

Anneke Boeren-Boeren

5 februari 2018