H. Willibrordus - St. Willebrord

Parochieberichten

Doopschelpen

kunnen opgehaald worden

Jaarlijks nodigen wij de doopouders van dopelingen uit het afgelopen jaar uit om in een viering de doopschelp van hun kind, die vanaf de doop in de doopkapel heeft gehangen, in ontvangst te komen nemen. Deze schelpenviering was op zondag 4 februari 2018 in onze Willibrorduskerk. De ouders die niet in de gelegenheid waren om naar deze viering te komen, kunnen de doopschelp van hun kindje alsnog komen halen op het parochiecentrum naast de kerk. De openingstijden zijn op maandag- en donderdag tussen half 10 en half 1.  doopschelpen

Geplaatst op 26-02-18

Parochieberichten

Donderdag viering

in onze Mariakapel.

Regionale viering op 6 oktober in Rucphen

De viering in St. Willebrord komt die avond te vervallen.

Data

E.H. Communie 2019

Datum

Vormsel 2019

 Pagina 1 van 4  >  >>

Overleden

Kaatje Gijzen-de Bruijn

26 augustus 2018

Toon Gijzen

6 augustus 2018

Corry Mies

1 augustus 2018