H. Willibrordus - St. Willebrord

Parochieberichten

Doopschelpen

kunnen opgehaald worden

Jaarlijks nodigen wij de doopouders van dopelingen uit het afgelopen jaar uit om in een viering de doopschelp van hun kind, die vanaf de doop in de doopkapel heeft gehangen, in ontvangst te komen nemen. Deze schelpenviering was op zondag 4 februari 2018 in onze Willibrorduskerk. De ouders die niet in de gelegenheid waren om naar deze viering te komen, kunnen de doopschelp van hun kindje alsnog komen halen op het parochiecentrum naast de kerk. De openingstijden zijn op maandag- en donderdag tussen half 10 en half 1.  doopschelpen

Geplaatst op 26-02-18

Parochieberichten

Viering door de week

in onze Mariakapel.

Eerste Heilige Communie 2018

26 en 27 mei 2018

Doop

Fayèn Poppelaars en Den de Jong

Opbrengst Groot onderhoud kerk:

Tot en met maart 2018!!

 Pagina 1 van 3  >  >>

Overleden

Jonke Natterman

25 maart 2018

Nellie Wijnen-de Jong

19 maart 2018

Rietje Tuk-de Jong

9 maart 2018