H. Willibrordus - St. Willebrord

H. Willibrorduskerk

De 'oude kerk'

In 1841 werd ten behoeve van de nieuw opgerichte parochie een kerk aan de Dorpsstraat gebouwd. Koning Willem I schonk een subsidie van 3500 gulden voor de bouw van een kerk en 600 gulden als jaargeld voor de pastoor. Op 20 december van dat jaar werd de Sint Willibroduskerk ingewijd. De bouw van de Kerk kostte ongeveer fl. 2.000,- en werd door een subsidie, bijdragen van de gemeente Etten-Leur en Rucphen en inwoners van Sint Willebrord bij elkaar gebracht.

Nadat het gebouw al in 1926 zijn liturgische functie had verloren werd er in 1955 het tegenwoordige gemeenschapshuis De Lanteern in gehuisvest. Onder de oudere autochtone bevolking van Sint Willebrord staat de Lanteern nog bekend als “de oude kerk”.

De 'nieuwe kerk'

In 1925-1926 werd, vooral op initiatief van pastoor Petrus Norbertus Bastiaansen (pastoraat van 1895 tot 1944), een nieuwe kerk gebouwd (architect J.H.H. van Groenendael) in een mengeling van neogotische en moderne vormen.

De basiliek ´Notre Dame du Rosaire´ in Lourdes diende als model voor de eerste schetsen van de hand van Bastiaansen. De driebeukige centraliserende kruiskerk is ruim opgezet met in de beuken veel ruimte voor de situering van heiligenbeelden en –devoties.

Bastiaansen wilde, zoals in Lourdes, in de nissen de geheimen van de rozenkrans schilderen. Vanwege de kosten is het er nooit van gekomen.

In de toren zijn alle vier de zijden met witte baksteen de letters OLV met daarboven een kroontje aangebracht.

Bij de entree van de kerk is rechts een kleine Willibrordkapel gesitueerd en links een wat grotere dag- en Mariakapel. In deze laatste kapel zijn gebrandschilderde ramen aangebracht met de H. Bernadette, van pastoor Bastiaansen en van de ´Ivoren toren´ en het ´Gesloten hof´.

 

Instand houden van zo´n monumentaal gebouw vraagt veel onderhoud. Tussen 1978 en 1984 is een eerste restauratie van de Parochiekerk gerealiseerd, waarbij ook de grot werd meegenomen. En ook nu is weer groot onderhoud noodzakelijk. Met de actie “Wij dragen een STEENTJE bij” wordt hiervoor geld ingezameld.

Parochieberichten

Stand actie groot onderhoud kerk:

eind januari 2020

Ophalen doopschelpen

van de dopelingen van 2019.

Prijs gebedsintentie

per 1 januari 2020

<<  <   Pagina 2 van 5  >  >>

Overleden

Naantje Vermunt-Muys

26 februari 2020

Christina Roks-Hagenaars

24 februari 2020

Jos Heeren
6 februari 2020