Parochie Sint Willebrord

Vieringen

Of 'event_id' staat niet in de database, of er is meer dan één gebeurtenis met dit id! (635)

Parochieberichten

Een woord van dank aan de gulle gevers

ten bate van het groot onderhoud van onze kerk

Kanselboodschap:

Nieuwe naam Rucphense parochie

Vernieuwde tekst van het Onze Vader

vanaf de Advent

Weekviering

in onze Mariakapel.

 Pagina 1 van 5  >  >>

Overleden

Ans Alders

17 september 2016

Dennis Heijnen

3 september 2016

Ad Kas

3 september 2016