H. Willibrordus - St. Willebrord

Pastoraal Team en Parochiekerncommissie

Pastoraal Team

 • Hans van Geel, pastoor
 • Wim van Reen, pastoraal werker, teamleider
 • Jan van Steenoven, diaken
 • Gerard Damen, pastoraal werker
 • Rob van Sambeek, pastoraal werker

Parochiekerncommissie St. Willebrord

 • Wim Roelands (voorzitter/secretaris)
 • René Palings (kasbeheerder)
 • Janny Siemons (afgevaardigde in het parochiebestuur)
 • Tineke Wagtmans (lid)

Commissie bouwzaken St. Willebrord

 • Tiny Jaspers (tevens adviseur begraafplaats)
 • Corrie Maas (tevens adviseur actie groot onderhoud kerk)

Beheerder Mortuarium

 • Jan Koevoets
Parochie secretariaat
 • Karin Wagener-de Laat, Parochie-assistente

Parochieberichten

Nieuwe aanvangstijden

Regio's Rucphen en Zundert:

Lichtjesavond

dinsdag 12 november vanaf 18.00

Doop

Silke Moerkens

Opbrengst Groot onderhoud kerk:

€ 104.367,- tot en met eind oktober 2019!!

 Pagina 1 van 5  >  >>

Overleden

Wim Luijten

6 oktober 2019

Hans Boeren

25-09-2019

Piet Nagtzaam

23-09-2019